Uniikki selkokuvatyyli

Julkaistu 26. kesäkuuta 2024
Uniikki selkokuvatyyli

 

Palvelumme selkokuvilla on oma, uniikki kuvatyyli. Kuvatyyli toistuu kaikissa kuvissamme. Selkokuvamme ovat piirretty mustalla, paksulla ja pehmeällä ääriviivalla. Kuvissa ei ole juurikaan täyttövärejä ja kuvat esitetään useimmiten harmaalla taustalla. Mutta miksi kuvatyyli on juuri tämän näköinen? Voisiko kuvatyyliä muokata, esimerkiksi lisäämällä kuviin enemmän värejä? Vastaamme näihin kysymyksiin tässä blogikirjoituksessa.

 

Mikä on selkokuva?

Selkokuva on mahdollisimman selkeä ja helposti ymmärrettävä kuva, joka esiintyy usein selkokielisen tekstin tai muun selkojulkaisun yhteydessä. Selkokuvan tehtävä on välittää tietoa ja tukea tekstin tai kontekstin ymmärtämistä. Selkokuva voi olla valokuva tai piirroskuva. Kuvan tulee välittää sama viesti kuin sen yhteydessä olevan tekstin tai muun tiedon. Selkokuvat nopeuttavat ja helpottavat tiedon välittymistä, vähentävät väärinymmärryksiä ja mahdollistavat itsenäisemmän toiminnan. Näitä voidaan käyttää myös yksistään, ilman tekstiä, esimerkiksi kuvitetuissa ohjeissa tai muistilistoissa.

 

Tarve johti oman kuvatyylin luomiseen

Palvelumme Selkosivut.fi sai alkunsa vuonna 2020 koronapandemian keskellä. Voit lukea taustatarinastamme tarkemmin aikaisemmasta blogikirjoituksestamme. Siirry blogiin tästä linkistä. Kun aloimme suunnittelemaan selkokielisten ja selkokuvitettujen materiaalien valmistamista, harkitsimme aluksi käyttöoikeuksien ostamista toisilta kuvien valmistajilta. Tulimme kuitenkin siihen lopputulokseen, että käyttöoikeuksien ja lisenssien ostaminen olisi turhan monimutkaista. Täten päädyimme luomaan kokonaan oman kuvatyylin. Palkkasimme ulkopuolisen graafisen suunnittelijan avuksemme.

Halusimme luoda neutraalin ja mahdollisimman helposti ymmärrettävän kuvatyylin, joka sopisi myös aikuisille ja eri taustoista tuleville ihmisille. Huomasimme tehdessämme kartoitusta erilaista kuvista ja niiden valmistajista, että monissa selkokuvissa esiintyy lapsenomaisia piirroshahmoja. Lapsien lisäksi monet aikuisetkin tarvitsevat selkokuvia. Aikuiset eivät välttämättä kokisi selkokuvia omakseen, mikäli käytettävissä kuvissa esiintyisi lapsen kaltaisia hahmoja. Oman tarpeemme lisäksi näimme siis tyhjän aukon kuvakentällä: selkokuvat, jotka sopisivat selvästi myös aikuisille.

 

Selkokuva, jossa on piirretty mustalla ääriviivalla puhelin ja päällä punainen kieltomerkki. Kuva osoittaa ääriviivojen pehmeyden ja punaisen korostusvärin.
Selkokuvissamme on mustat, paksut ja pehmeät ääriviivat. Värejä käytetään vain korostukseen, esimerkiksi kieltomerkeissä.
Kuvassa on kaksi kuvaa kumisaappaista, toisessa kuvassa on keltainen ääriviiva ja toisessa musta.
Keltainen ääriviiva eri erotu taustasta tarpeeksi hyvin.

 

Kuvatyylin harkitut yksityiskohdat

Kuten jo blogin alussa kuvailimme, selkokuvamme ovat piirretty mustalla, paksulla ja pehmeällä ääriviivalla. Kuvissa on täyttöväri tai värillinen ääriviiva ainoastaan silloin, kun kuvasta halutaan korostaa jotakin. Näitä ovat esimerkiksi kieltomerkit. Selkokuvat pidetään pääsääntöisesti värittöminä, jotta ne mahdollisimman monille erilaisille ihmisille, erilaisiin tilanteisiin. Erilaisilla väreillä saattaa olla hyvinkin erilaisia merkityksiä eri ihmisille tai värit saattavat olla jopa hämmentäviltä. Esimerkiksi, jos selkokuvassa on punainen kotitalo, mutta selkokuvaa katsovan henkilön oma talo onkin keltainen, saattaa tämä aiheuttaa hämmennystä.

Mustalla ja paksulla ääriviivalla piirretyt kuvat on helppo erottaa heikommallakin näöllä. Tarvittaessa viivan paksuutta on mahdollista muokata vieläkin paksummaksi. Paksun ääriviivan käyttäminen pakottaa myös meidät piirtämään selkokuvista yksinkertaisia, kun pieniä yksityiskohtia ei ole mahdollista tehdä.

Esitämme selkokuvamme usein harmaalla taustalla. Välillä käytössä saattaa olla myös valkoinen tausta. Valkoisella ja harmaalla taustalla ja mustalla ääriviivalla on riittävä kontrasti, jotta kuvat näkyvät myös heikkonäköisemmille. Selkokuvamme ovat usein käytössä selkokielisen tekstin rinnalla, esimerkiksi selko-ohjeissa ja verkkosivujen selkomateriaaleissa. Tällöin selkokuvien on tarkoitus tukea tekstin sisältöä. Kuvat jaotellaan harmaisiin laatikoihin siten, että ne menevät samassa rytmissä tekstin kanssa. Tekstin sisältöä on näin helpompi seurata kohta kohdalta, kun se on jaoteltu selkeisiin osioihin. Kuvat erottuvat hyvin muusta sisällöstä, kun ne on aseteltu kohta kohdalta harmaisiin laatikoihin.

 

Kuvassa on ote selko-ohjeesta, jonka aiheena on näytteenottoon valmistautuminen.
Selko-ohjeissa ja selkomateriaaleissa selkokuvien sisällön on oltava sama kuin niiden yhteydessä olevalla tekstillä.

 

Käyttäjäpalauteen merkitys

Olemme kasvattaneet selkokuvakirjastoamme järjestelmällisesti. Lisäksi uusia kuvia on tullut myös asiakasprojektien myötä. Käytämme asiakastöissämme jo olemassa olevia selkokuvia ja lisäksi piirrämme uusia kuvia tarpeen mukaan. Kirjastostamme löytyy jo noin 1000 selkokuvaa.

Selkokuvat voivat kuvata esimerkiksi esineitä, asioita, paikkoja, ihmisiä, eläimiä, tekemisiä ja tunteita. Selkokuvia suunnitellessa ja piirtäessä on tärkeää miettiä piirrettävän kohteen yleisintä ja universaalia muotoa. Esimerkiksi piirtäessä selkokuvaa koirasta, emme lähde ensisijaisesti tekemään lyhytkuonoista erikoisrotua, vaan ennemminkin kaikkien tunnistettavaa pitkäkuonoista koiraa. Voit lukea selkokuvien piirtämisprosessista lisää aikaisemmasta blogikirjoituksestamme tästä linkistä.

Kysymme selkokuvistamme jatkuvasti palautetta asiakkailtamme, yhteistyökumppaneiltamme ja loppukäyttäjiltä. Olemme kysyneet palautetta esimerkiksi messuilla ja tapahtumissa, sekä jalkautuneet julkisiin tiloihin kysymään palautetta ohikulkijoilta. Olemme kysyneet palautetta mahdollisimman monenlaisilta ihmisiltä. Palautekyselyissä olemme kysyneet kuvien selkeydestä, ymmärrettävyydestä ja kuinka kuvat näkyvät heikommalla näöllä. Näin varmistamme, että selkokuvamme ovat mahdollisimman selkeitä ja kaikkien ymmärrettävissä. Muokkaamme kuvia palautteen mukaan. Olemme saaneet hyvää palautetta kuvien selkeydestä ja kuvatyylistä, joka erottuu edukseen selkokuvamarkkinoilla.

 

Yksinkertaiset selkokuvat koirasta ja kissasta. Piirretty mustalla ääriviivalla.
Selkokuva koirasta ja kissasta.

Kuvatyylin muokkaaminen

Selkokuvatyylimme taustalla ovat siis harkitut yksityiskohdat, käyttäjäpalaute ja monikäyttöisyys. Olemme ylpeitä selkokuvistamme ja todenneet kuvatyylimme toimivaksi. Se on monikäyttöinen, käyttäjälähtöinen, moderni ja erottuva kentällänsä. Pidämme kuvatyylistämme ja kehitämme sitä palautteen ja tarpeen mukaan. Uusien piirrettävien asiakaskohtaisten kuvien lisäksi muokkaamme nykyisiä kuviamme asiakkaan tarpeisiin sopivaksi, pitäen kuitenkin kiinni tunnistettavasta kuvatyylistämme.

Missionamme on parantaa yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta selkokuvillamme ja selkotuotteillamme. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus saada tietoa helposti ymmärrettävästi. Voimme auttaa myös sinun yritystäsi tekemään tuotteistasi ja palveluistasi selkeämpiä selkomateriaalien avulla. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää aiheesta!

    

Henna Leinonen
Selkokuvittaja ja graafinen suunnittelija
22.09.2023

Selkomateriaalit Savon ammattiopiston selkosivuille

Toteutimme kevään 2023 aikana selkomateriaalit Savon ammattiopiston selkosivuille. Selkosivuilla yhdistyy helppo selkokieli ja selkokuvat. Teimme jatkuvan haun oppaasta kuvitetun selko-ohjeen. Kuvallisesta ohjeistuksesta hyötyvät kaikki, mutta erityisesti he kenelle suomi ei ole äidinkieli tai kielitaito on muuten heikko.
24.08.2023

Otetaanko yksi muistipeli?

Otetaanko yksi muistipeli? Uusia asioita ja esimerkiksi kieltä on mukavaa oppia leikkien ja pelien avulla. Yhtenä uutena tuotteena meillä on tarjolla viittoma-selkokuva-muistipeli. Pelin ideana on oppia 24 arjen tärkeää viittomaa ja samalla kehittää tietenkin muistia!
04.07.2023

Selkokuvien idea ja prosessi

Selkokuvat ovat olennainen osa Selkosivut.fi-palvelua. Kutsumme piirtämiämme selkokuvia ILONA-kuviksi. Olemme luoneet selkokuvillemme oman persoonallisen piirrostyylin, mikä toistuu jokaisessa kuvassa. Meillä on piirrettynä jo yli 600 selkokuvaa ja niitä piirretään jatkuvasti lisää tarpeen mukaan.
14.06.2023

Mikä on Selkosivut.fi?

Selkosivut.fi on TulkkausILONAn uusi asiakaslähtöinen palvelu yrityksille, yhdistyksille ja organisaatioille. Palvelun tarkoituksena on muokata jo olemassa oleva teksti selkeään tiiviiseen muotoon. Tekstin rinnalle luodaan kuvat, joista ymmärtää tekstin ydinajatuksen.