Selkokielisten ja selkokuvitettujen materiaalien valmistus

Selkosivut.fi tuottaa helposti ymmärrettävää ja saavutettavuutta lisäävää materiaalia yhdistämällä helppoa selkokieltä ja selkokuvia. Kokoamme suuresta tietomäärästä oleellisen tiedon, jonka muokkaamme selkokielelle ja selkokuvitamme. Käytämme selkomateriaaleissa omia itse suunnittelemiamme ja tuottamiamme ILONA-selkokuvia. Tuotamme selkomateriaaleja sähköiseen ja painettuun käyttöön tilaajan tarpeen mukaisesti.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa kieltä. Se on saavutettavaa ja yhdessä kuvien kanssa se on helposti ymmärrettävää. Selkomateriaalien avulla esimerkiksi tieto, palvelut ja viihde ovat kaikkien saatavilla. Selkokieliset ja selkokuvitetut materiaalit parantavat yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

Selkosivut.fi on TulkkausILONA Oy:n tarjoama palvelu.

Tuotamme selkokielisiä kuvitettuja materiaaleja, selkosivut

Selkokuvitetusta materiaalista hyötyvät

  • Henkilöt, joilla on jokin sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa lukemista ja ymmärtämistä
  • Henkilöt, joilla suomi ei ole äidinkielenä
  • Lukutaidottomat tai heikosti lukevat
  • Muistisairaat
  • Vanhukset
  • Kiireiset ihmiset
Selkokieli on saavutettavaa ja yhdessä kuvien kanssa se on helposti ymmärrettävää