Selkosivut Savon ammattiopistolle

Julkaistu 22. syyskuuta 2023
Selkosivut Savon ammattiopistolle

    

Selkosivut Savon ammattiopistolle

Toteutimme kevään 2023 aikana selkosivut Savon ammattiopistolle. Selkosivuilla yhdistyy helppo selkokieli ja selkokuvat. Teimme jatkuvan haun oppaasta kuvitetun selko-ohjeen. Kuvallisesta ohjeistuksesta hyötyvät kaikki, mutta erityisesti he kenelle suomi ei ole äidinkieli tai kielitaito on muuten heikko. Selkosivut ovat osa Savon ammattiopiston omia jo ennestään olemassa olevia verkkosivuja.  

Selkosivu lisää saavutettavuutta. Helppo selkokieli on helpommin ymmärrettävää kuin yleiskieli. Yhdessä selkokuvien kanssa selkokielinen teksti välittää tietoa nopeasti ja vähentää väärinymmärryksiä. Kuvia ja selkeitä yksinkertaisia lauseita yhdistelemällä vaikeampikin aihe voi olla helpompi ymmärtää. Tämän tarpeen pohjalta lähdimme toteuttamaan selkosivuja Savon ammattiopistolle. Savon ammattiopisto on ensimmäinen oppilaitos ja ainut laatuaan koko Suomessa, kenellä on tämänkaltainen saavutettava opas tarjolla.  

      

Prosessi valmiiden selkosivujen takana 

Ajatus selkosivujen toteuttamisesta Savon ammattiopistolle tuli siitä, kun tarve ja paikallinen osaaminen kohtasivat. Selkosivujen toteutus alkoi aloituspalaverista, jossa keskusteltiin asiakkaan, Savon ammattiopiston, toiveista ja käytiin läpi mitä selkosivuille halutaan. Keskustelimme tarpeesta siitä näkökulmasta mitä asiaa joudutaan usein selventämään mahdollisille tuleville oppilaille ja mihin aiheeseen liittyen tulee paljon kysymyksiä. Kävimme yhdessä läpi, minkälainen tarve selkosivuille on ja kuinka laajat ne tulisivat olemaan. Päädyimme selkokuvittamaan jatkuvan haun ohjeistuksen. Ohjeistus sopii kaikille jatkuvaa hakua pohtiville, mutta siinä on paljon neuvoja ja infoa erityisesti maahanmuuttajille.

    

Savon ammattiopiston selkosivuja varten piirtämiämme selkokuvia.
Savon ammattiopiston selkosivuja varten piirtämiämme selkokuvia.

    

Ohjeeseen sisällettävä tekstiosa tuli Savon ammattiopiston työntekijöiltä. Tämän jälkeen me aloitte työstää tekstiä. Mitä lauseet konkreettisesti tarkoittavat, onko ohjeistuksessa turhaa toistoa ja voisiko jotkut hankalat sanat ja lauseet ilmaista selvemmässä muodossa. Tiivistimme tekstiä ja käänsimme sen helpolle selkokielelle.  

Kun tekstikäännös saatiin valmiiksi, kävimme selkokuvittajamme kanssa läpi millaisia selkokuvia tarvitaan tekstin tueksi. Kuvittaja tekee selkokuvituksen hyödyntämällä jo olemassa olevia selkokuvia kuvakirjastostamme ja piirtää tarvittaessa uusia selkokuvia. Piirsimme Savon ammattiopiston selkosivuja varten muun muassa kielitodistus selkokuvan. Teksti ja selkokuvat yhdistetään ensimmäistä selkosivujen malliversiota varten. Malliversio käydään aina yhdessä läpi asiakkaan kanssa ja tarvittaessa tehdään vielä muutoksia ennen lopullista versiota.  

    

Palveluna selkosivut 

Tuotamme materiaalit selkosivuille aina tilaajan tarpeen mukaisesti. Selkokuvitettu osio voi olla osa olemassa olevaa verkkosivua, kuten Savon ammattiopistolla, tai kokonaan oma sivustonsa. Tiivistämme oleellisen tiedon ja käännämme sen helpolle selkokielelle. Selkosivu kuvitetaan aina käyttämällä omia ILONA-selkokuviamme. Tarvittaessa piirrämme uusia kuvia sivustoa varten. Palveluumme ei kuulu selkosivujen rakentaminen, vaan lähetämme asiakkaalle selkosivujen materiaalit ja kokoamisohjeet. Materiaaleilla tarkoitetaan tässä tapauksessa selkokuvia ja selkokielisiä tekstejä. Asiakas itse rakentaa selkosivut verkkoon materiaalien ja ohjeiden avulla. 

Savon ammattiopiston selkosivuihin voit tutustua tästä linkistä. Muihin tuottamiimme selkosivuihin voit tutustua tältä sivustolta Selkotuotteet > Selkosivut-välilehdeltä. 

Henna Leinonen - Selkokuvittaja ja graafikko, Jenni Vauhkonen - Kommunikaatioasiantuntija, viittomakielen- ja puhevammaisten tulkki
24.08.2023

Otetaanko yksi muistipeli?

Otetaanko yksi muistipeli? Uusia asioita ja esimerkiksi kieltä on mukavaa oppia leikkien ja pelien avulla. Yhtenä uutena tuotteena meillä on tarjolla viittoma-selkokuva-muistipeli. Pelin ideana on oppia 24 arjen tärkeää viittomaa ja samalla kehittää tietenkin muistia!
04.07.2023

Selkokuvien idea ja prosessi

Selkokuvat ovat olennainen osa Selkosivut.fi-palvelua. Kutsumme piirtämiämme selkokuvia ILONA-kuviksi. Olemme luoneet selkokuvillemme oman persoonallisen piirrostyylin, mikä toistuu jokaisessa kuvassa. Meillä on piirrettynä jo yli 600 selkokuvaa ja niitä piirretään jatkuvasti lisää tarpeen mukaan.
14.06.2023

Mikä on Selkosivut.fi?

Selkosivut.fi on TulkkausILONAn uusi asiakaslähtöinen palvelu yrityksille, yhdistyksille ja organisaatioille. Palvelun tarkoituksena on muokata jo olemassa oleva teksti selkeään tiiviiseen muotoon. Tekstin rinnalle luodaan kuvat, joista ymmärtää tekstin ydinajatuksen.