Selkokielisen kuvitetun
​materiaalin ja selkosivujen valmistus

TulkkausILONA tuottaa helposti saavutettavaa ja ymmärrettävää materiaalia selkokieltä ja kuvakommunikaatiota yhdistäen.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa kieltä. Se tukee tiedonsaantia ja on saavutettavaa. Yhdessä kuvien kanssa materiaali on informatiivista ja tekstin merkitystä on helpompi ymmärtää jos luetun ymmärtämisessä on haasteita.

Selkokielisestä materiaalista hyötyvät:
- henkilöt joilla on jokin sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa lukemista ja ymmärtämistä
- henkilöt, joilla suomi ei ole äidinkielenä
- lukutaidottomat tai heikosti lukevat
- vanhukset
- kiireiset ihmiset

Tuotamme räätälöityjä selkokielisiä kuvitettuja materiaaleja aina tilaajan tarpeiden mukaisesti. Materiaalit voivat olla sähköisinä tai painettuna. Tuottamiimme esimerkkimateriaaleihin voit tutustua tästä:
- TulkkausILONAN selkokielinen sivusto

- Kuntolaakson uimahalli selkokielinen sivusto
- FysioSenior ja KotiSenior

Kuopion seurakunnat selkokieliset sivut - Selkosivut

Lisätietoja

TulkkausILONA Oy
Vuorikatu 42 H 1
70100 Kuopio
Puh. 050 303 4133
toimisto@tulkkausilona.fi