Selkokuvitukset

Selkokuvitukset selkeyttävät hankalasti ymmärrettäviä asioita

Selkokuvitus on selkeyttävä visualisointi hankalasta ymmärrettävästä asiasta, toiminnosta, prosessista tai informaatiosta. Se auttaa ennakoimaan tulevaa, siirtymistä seuraavaan toimintaan ja vähentää väärinymmärryksiä. Selkokuvituksen keskiössä ovat selkokuvat, mutta se voi sisältää myös tekstiä. Selkokuvat ovat universaalisti ymmärrettäviä ja ne sopivat niin lapsille kuin aikuisille. Selkokuvitus on erityisen hyvä viestintäväline, kun kohderyhmän kanssa ei ole kunnolla yhteistä kieltä tai jos kohderyhmällä on haasteita muistin tai ymmärtämisen kanssa.

Tuotamme selkokuvituksia painokelpoisena ja verkkokäyttöön sopivana tilaajan tarpeen mukaisesti. Selkokuvituksen ulkoasu suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Kuvassa on selkokuvitus Savon ammattiopistolle. Kuvitus sisältää selkokuvia ja visualisoituja polkuja kuvaamaan MaKo-hankkeen opintopolun etenemistä.

Selkokuvitus Savon ammattiopistolle selkeyttämään MaKo-hanketta maahanmuuttaneille.

Uniikit selkokuvat

Käytämme selkokuvituksissa omia ILONA-selkokuviamme. Ne ovat uniikkeja ja käytettävissä ainoastaan meidän palvelumme kautta. Käytämme kuvituksissa jo olemassa olevia selkokuvia, joita meiltä löytyy jo yli 1000 erilaista. Lisäksi piirrämme uusia kuvia kuvitettavan aiheen mukaisesti. Kehitämme kuvatyyliämme jatkuvasti asiakaspalautteen kautta, jotta kuvat sopisivat erilaisille ihmisille ja olisivat mahdollisimman helposti ymmärrettävissä. Selkokuvat voivat kuvata esimerkiksi esineitä, asioita, paikkoja, ihmisiä, eläimiä ja tunteita.

Selkokuvituksen hyödyt yrityksille

  • Väärinymmärrykset vähenevät, kun tieto on helposti asiakkaiden tai loppukäyttäjien ymmärrettävissä. Tämä säästää aikaa ja vähentää epäselvyydestä johtuvia virheitä.
  • Selkokuvitus tekee kuvitettavasta aiheesta helpommin ymmärrettävän, joten tavoitat isomman yleisön
  • Huomioit erilaisten ihmisten tarpeet ja moninaisuuden.
  • Erotut kilpailijoistasi.

Selkokuvitus sopii yrityksellesi

  • Jos yrityksessäsi menee usein aikaa samojen epäselvyyksien selvittelyyn.
  • Jos yrityksesi viestintä sisältää asioita, joita on hankala sanoittaa pelkästään tekstin kautta.
  • Jos asiakkaisiisi tai loppukäyttäjiin kuuluu henkilöitä, joilla suomi ei ole äidinkielenä, sairaus tai vamma hankaloittaa lukemista ja ymmärtämistä, lukutaito on heikko, on tarve kuvatuelle, on tarve muistin tuelle tai keskittymiskyky on heikko.
  • Jos tarvitset selkeytystä toimintaohjeille, viestinnälle tai muulle informaatiolle.

Näin työprosessi etenee

1. Aloituspalaveri asiakkaan kanssa.
2. Hankalasti ymmärrettävän aiheen tiivistäminen ja kuvittaminen selkokuvilla.
3. Välipalaute asiakkaalta ja muutokset palautteen mukaan.
4. Valmiin selkotuotteen luovuttaminen asiakkaalle jatkokäyttöä varten.

Pyydä tarjous

Tule mukaamme luomaan selkeämpää ja saavutettavampaa yhteiskuntaa kaikille!
Pyydä tarjous sähköpostilla: hallinto@tulkkausilona.fi